Trakų bazilikoje Verbų sekmadienį ir Didžiąją savaitę šv. Mišios vyks su tikinčiaisiais