Šv. Mišių tvarka Gavėnios pirmąją dieną – Pelenų trečiadienį