Popiežius: Viešpatie, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims