Piligriminė kelionė į Žolinės atlaidus Pivašiūnuose