Į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas