Atsisveikinimo šv. Mišios su vikaru kunigu Rimu Kalmatavičiumi