Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Atvelykio pamaldų tvarka